Maliyyə və mühasibat fakültəsi

ƏLAQƏ

Ünvan: AZ 1001, Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi 4, I saylı Tədri Binası

Əlaqə telefonu:
(+99412) 1846
* 1123 (fakültə)

Əlaqə telefonu:
(+99412) 1846
* 1125 (katiblik)
e-ail: [email protected]

ƏMƏKDAŞLAR

Dekan
i.e.n., dos. Hacıyev Hafis Əhməd oğlu
Əlaqə telefonu:
(+99412) 1846
* 1124

Maliyyə və mühasibat fakültəsi

Главный корпус

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20

Справочная:
+ 7 495 771-32-32

Карта зданий

Приемная комиссия

+ 7 495 771-32-42
[email protected]

Пресс-служба ВШЭ

+7 495 628-55-98
+7 495 621-78-73
[email protected]

Условия использования материалов

 

Səhv tapdız?